Användarvillkor

§ 1. INLEDNING

Dessa användarvillkor gäller för st3.academy. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå i ett juridiskt bindande avtal med Swedish Turtle Trading Team AB med organisationsnummer 556995-2483.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:
Avsluta ditt konto på webbplatsen eller skicka ett e-post till oss att du vill avsluta ditt konto, när vi tagit bort ditt konto har avtalet sagts upp, det vill säga att inte förrän kontot har tagits bort har avtalet avslutats

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:
Användarna meddelas i form av ett e-post

§ 2. SYFTE

Syftet med webbplatsen är att bidra med en plattform där användarna ska kunna utveckla sina kunskaper inom området aktiehandel. Allt som publiceras på webbplatsen är endast i utbildningssyfte och är inte direkta köp- eller säljråd. Webbplatsen bidrar med följande tjänster:

 • Kurser
  På webbplatsen säljs det kurser inom området trading och de områden som är förknippade med trading och aktiehandel.
 • Ge dig möjligheten att kommunicera med likasinnade om ämnet trading
  På webbplatsen finns det ett antal olika forum och grupper där du kan kommunicera med likasinnade kring ämnet trading.
 • E-handel
  För att kunna sälja kurser har vi en e-handelsbutik, i denna butik säljs kurser men även fysiska produkter som berör ämnet trading.

§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBPLATSEN

Webbplatsen ägs samt hanteras av Swedish Turtle Trading Team AB i egenskap av juridisk person med säte i Åhus.

§ 4. ANVÄNDARVILLKOR

 • Webbplatsen och dess innehåll är tillgängligt för alla personer som uppfyller följande krav:
  • är över 18 år och kan lagligt ingå i avtal
  • använder samma namn som du använder i vardagen
  • uppger korrekt information om dig själv
  • endast skapar ett konto (ditt eget) och använder det för personligt bruk
  • inte delar ditt lösenord till andra personer
  • vi tidigare inte har inaktiverat ditt konto på grund av att du brutit mot våra villkor och riktlinjer
  • du inte får använda våra produkter, tjänster eller programvaror i enlighet med gällande lokal lagstiftning.
 • En del av webbplatsen ska användas för att uttrycka sina idéer, erfarenheter och kunskap inom ämnet trading, men inte på bekostnad av andras säkerhet, välbefinnande eller våra community riktlinjer. Därmed avser du att inte uppvisa något av följande beteenden:
  • du bryter mot dessa användarvillkor eller andra villkor vi har på webbplatsen såsom våra communityregler.
  • du delar med dig av något olagligt, vilseledande, diskriminerande eller bedrägligt
  • som gör intrång i eller strider mot någon annans rättigheter, inklusive deras immateriella rättigheter.
  • du laddar upp virus eller skadlig kod som kan belasta vår server
  • du får inte söka igenom vårt material eller produkter genom automatiserade medel eller försöka få åtkomst till data som du inte har behörighet till.

Om du inte följer dessa riktlinjer förbehåller vi oss rätten att ta bort detta innehåll och avsluta ditt konto på vår webbplats.

Om vi anser att du har delat saker som strider mot våra användarvillkor och communityregler kommer vi att meddela dig detta i form av ett e-post.

Om du vill stötta vår community ser vi gärna att du anmäler beteende som strider mot dessa användarvillkor och våra communityregler.

§ 5. IMMATERIALRÄTT

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

§ 6. BETALNING

Användarnas köp på webbplatsen hanteras och ska betalas enligt nedan,

Klarna, Swedish Turtle Trading Team AB ansvarar för betalningshantering och debitering sker enligt följande:

 • Betalning kan göras mot faktura och kommer då vara på produktens totala belopp inklusive moms
 • Direkt- eller delbetalning hos betalningsleverantören Klarna

Vid betalningar genom Klarna gäller deras användarvillkor och riktlinjer.

§ 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY

Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

Dina och våra rättigheter angående personuppgifter finner du under dataskyddspolicy.

§ 8. ANVÄNDARENS AVTALSBROTT

Om vi fastställer att en användare bryter mot dessa villkor eller mot våra communityregler kan användaren komma att stängas av från webbplatsen. Om användaren upprepade gånger bryter mot dessa regler kommer dens konto att inaktiveras och all tillgång till kurser och material kommer att dras in.

Om du tar bort kontot, eller om vi inaktiverar det, upphör de här användarvillkoren att gälla som ett avtal mellan dig och oss.

Om användaren strider mot paragraf § 5 riskerar användaren skadestånd.

§ 9. TVISTER

Vi försöker att tillhandahålla tydliga regler för att begränsa risken att det uppstår tvister mellan oss och dig som användare. I fall att det uppstår en tvist kommer vi i första hand att försöka lösa problemet i diskussion med dig. Om vi inte finner någon lösning kommer tvisten att lösas i enlighet med svensk rätt och lag i svensk domstol i kommunen Hässleholm.

§ 10. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING

Metoderna som presenteras under kurser eller på webbplatsen är till för utbildningssyfte.

Swedish Turtle Trading Team AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information från kurser gjorda av Swedish Turtle Trading Team AB eller information på webbplatsen.

Trading är förknippat med risk och kan leda till att kapitalet kan minska i värde.

Kurser och information på webbplatsen drivs helt och hållet i utbildningssyfte.

Regelverket förbjuder Swedish Turtle Trading Team AB att rekommendera någon att spekulera med riktiga pengar. Om detta ändå görs sker det helt och hållet på eget ansvar.

Avkastningen och träffsäkerhet i de strategier som presenteras är baserade på historia.

Det finns inga garantier för att dessa strategier kommer att fungera framöver.

§ 12. JURISDIKTION

Webbplatsen, st3.academy, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av Svensk lag.

§ 12. KONTAKT

Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll nås vi på kontakt@st3.academy

Denna webbplats använder sig av kakor. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av kakor.  Lär dig mer