Communityregler

§ 1. INTRODUKTION

Vi vill att ST3 Academy ska vara en plats där användarna kan förbättra sina kunskaper inom ämnet trading och alla områden kopplade till trading. ST3 Academy ska vara en säker plats för användarna där de kan känna sig trygga att kommunicera med varandra. Detta är extremt viktigt för oss och därför har vi valt att sätta upp ett antal regler kring användandet av vår community. 

Om du bryter mot dessa regler kommer vi att exekvera paragraf § 8 i våra användarvillkor.

För att ta del av vårt community kräver vi följande men inte uteslutande:

 • Autenticitet
  Vi vill att personerna i vårt community är äkta och kräver därför att du inte ska ge en vilseledande bild av vem du är eller vad du gör.
 • Säkerhet
  Vi vill att ST3 Academy ska vara en säker plats och uttryck som hotar, skrämmer, utesluter eller försöker tysta andra användare är inte tillåtet.
 • Sekretess
  Vi vill skydda din personliga integritet, därför kan du själv välja vad du vill dela med dig av till andra.

Allas lika värde:
Swedish Turtle Trading Team anser att alla människor har lika värde och förväntar sig att du som användare respekterar andra användares värdighet och trakasserar därför inga andra användare.

§ 2. KRIMINELLT BETEENDE

ST3 Academy vill motverka och förhindra personer och grupper som gör samhället skada. Därav tillåter vi inte att personer eller grupper förespråkar våld eller aktiviteter som kan skada samhället. Detta innefattar personer som är inblandade i:

 • Organiserat hat
 • Terrorism
 • Människohandel
 • Organiserat våld eller kriminell aktivitet

Det är förbjudet att organisera, främja, understödja eller tillåta att skadliga eller kriminella handlar riktade mot företag, personer, egendom eller djur.

Det är även förbjudet att försöka köpa eller sälja droger, läkemedel, skjutvapen, delar till vapen eller ammunition.

Vi kommer att ta bort innehåll som vi anser kan förknippas med bedräglig aktivitet. Det vill säga material eller inlägg som har i avsikt att lura eller ge en felaktig framställning av eller på annat sätt bedra eller utnyttja andra för pengar eller egendom.

§ 3. SÄKERHET

För att ST3 Academy ska vara en säker plats för användarna att kommunicera idéer och tankar kring trading och dess närliggande områden har vi satt upp ett antal regler kring säkerhet.

Det är förbjudet att upprepade gånger kontakta någon på ett sätt som är:

 • Sexuellt trakasserande
 • Oönskat

Utsätta en annan användare illvilligt genom att:

 • uppmana till eller göra uttalanden i avsikt att delta i mobbning eller trakasserier
 • uppmana till att en person eller en grupp ska skada sig själva
 • angripa personer med nedsättande termer relaterade till sexuella aktiviteter
 • hota eller lämna ut en persons privata uppgifter
 • göra uttalanden om avsikter att delta i sexuella aktiviteter

Det är heller inte tillåtet att angripa andra användare med

 • riktade svordomar
 • påståenden om sexuell läggning, könsidentitet eller kärleksförhållanden
 • frysa ut individer
 • förtal

Det är förbjudet att publicera material eller uppvisa beteende som kan leda till att andra användare eller människor exploateras.

Du ska och får inte dela eller efterfråga följande typer av uppgifter på ST3 Academy:

 • personnummer
 • utdrag ur officiella dokument med folkbokföringsinformation
 • utdrag ur dokument som anger invandrings. och arbetsstatus
 • körkort eller registreringsskyltar
 • e-postadresser med lösenord
 • lösenord
 • ekonomisk information
  • bankkontonummer
  • icke-offentliga ekonomiska uppgifter eller kontoutdrag
  • information om digital betalningsmetoder

§ 4. STÖTANDE INNEHÅLL

För att undvika att våra användare ska bli angripna för vem de är och våga uttrycka sig har vi ett antal regler angående stötande innehåll. Det är därför förbjudet att publicera följande innehåll:

 • hatiskt innehåll
  Det vill säga innehåll som är ett direkt angrepp på människor baserat på etnisk grupp, nationell bakgrund, religiös åskådning, kast, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, könsidentitet och allvarlig sjukdom. Detta innefattar även angrepp som är våldsamma eller avhumaniserande uttalanden, skadliga stereotyper, uppmaningen om segregation och uttalanden om underlägsenhet.
 • våldsamt innehåll
  Bilder eller videor som innehåller synliga inre organ, brännskadade eller brinnande personer, stympning eller personer som utsätts för våldsamma handlingar.
 • nakna personer
  Det är förbjudet att lägga upp bilder eller videos på personer som är nakna eller utför en sexuell aktivitet.
 • marknadsföring av sexuella tjänster
 • innehåll som anses vara grymt eller okänsligt
  Det är förbjudet att publicera innehåll där det skämtas om personer som lider av allvarliga sjukdomar, svält eller funktionsnedsättning.

§ 5. AUTENTICITET

För att vårt Community ska fungera krävs det att användarna är autentiska det är därför förbjudet att skapa ett konto där du inte använder dig av ditt riktiga namn. Du får inte heller skapa flera olika konton till en och samma person.

Du får heller inte lov att sprida falska nyheter, detta är ett känsligt ämne men verifiera alltid dina källor innan du publicerar något på ST3 Academy.

Denna webbplats använder sig av kakor. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av kakor.  Lär dig mer