Integritetspolicy

§ A. Introduktion
 1. Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.
 2. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

§ B. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
 3. information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;
 4. information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn, dina profilbilder, intressen, adress, klädstorlek samt uppgifter om din tradingbakgrund;
 5. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
 6. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
 7. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
 8. information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress;
 9. information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;
 10. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 11. all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

§ C. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet;
 2. att anpassa vår hemsida åt dig;
 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
 4. att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig;
 5. att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida;
 6. att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
 7. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
 8. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 9. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 10. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet;
 11. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
 12. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
 13. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
 14. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt
 15. annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

§ D. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.
 • D.1 Betalleverantör
  Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna. Du finner mer information angående vår betalleverantör Klarna under paragraf N.
 • D.2 Fraktbolag
  För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. De fraktbolag vi samarbetar med är: Postnord, DHL.
 • D.3  Nyhetsbrev
  Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.
  Vi använder MailChimp för utskick av nyhetsbrev. Mer om vår nyhetsbrevsleverantör under paragraf M.
 • D.4 Synlighet för andra användare
  Uppgifter som du har lämnat kan vara synliga för medlemmar på plattformen. Du kan själv välja om du vill vara helt osynlig eller vilken information du vill dela med dig av. Om du vill vara synlig på plattformen kan du välja att göra all information osynlig förutom Förnamn och Användarnamn.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

§ E. Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA.
 3. Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
 4. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt E.

§ F. Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt F beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 3. Utan att det påverkar artikel F-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum och den tid som anges nedan:
  1. efter 12 månader kommer en förfrågan att skickas ut till användaren om hen vill ta bort sina personuppgifter
  2. eller om användaren hör av sig tidigare än 12 månader kommer uppgifterna tas bort omgående
  3. Fakturor kommer att sparas i 7 år
  4. Orderinformation i 24 månader
 4. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt F, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
   1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
   2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
   3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

§ G. Din personliga informations säkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av en tredje parts krypteringsteknologi.
 4. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 5. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).
 6. Vi använder oss av säkerhetstilläget IThemes Security, du finner mer information om detta tillägg under paragraf O.

§ H. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

§ I. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet (ett foto av ditt körkort eller pass).

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

Du har rätten att få dina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
 • Om samtycket återkallas,
 • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
 • Om det finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
 • Om personuppgifter har behandlats olagligt,
 • Om radering krävs för att uppfylla rättslig skyldighet

För frågor eller synpunkter kring personuppgifter vänligen kontakta vår GDPR ansvarige Carl Ekberg på gdpr@st3.academy.

Önskar du få dina personuppgifter raderade ska du vända dig till gdpr@st3.academy eller göra det direkt på plattformen under ditt konto -> Radera konto.

§ J. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

§ K. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

§ L. reCAPTCHA v2

På denna webbplats använder vi oss i vissa fall av Google reCAPTCHA v2, detta gör vi för att undvika att botar och automatiserade robotar använder textfälten på webbplatsen. Genom att göra detta ökar vi säkerheten på webbplatsen och minskar riskerna för att den ska utsättas för spam. Informationen som reCAPTCHA samlar in är t.ex. program- och maskinvaruinformation, program- och enhetsdata. Denna information skickas därefter till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Inget av den här datan kommer att användas i anpassade annonser för Google.

Du kan lösa mer om Google sekretesspolicy här: https://policies.google.com/privacy. Mer information reCAPTCHA hitttar du på följande länk: https://developers.google.com/recaptcha/

§ M. MailChimp

Syftet med vårt nyhetsbrev är att bidra med information om nyheter, erbjudanden eller övrig information som vi anser vara relevant för dig. Nyhetsbrevet vi skickar ut kommer att anpassas efter den information du angivit vid registrering av vårt nyhetsbrev. 

Den information vi samlar in är förnamn, efternamn och e-postadress, vilket vi spara så länge du vill vara en prenumerant av nyhetsbrevet. Du kan närsomhelst välja att avsluta din prenumeration och radera alla uppgifter om dig själv. För nyhetsbrev använder vi MailChimp. Du kan läsa Mailchimps integretetspolicy på https://mailchimp.com/legal/, och ta del av Mailchimps säkerhetsrutiner på https://mailchimp.com/about/security/.

§ N. Klarna

För att vi ska kunna erbjuda dig ett smidigt sätt att betala på har vi valt att använda oss av Klarna som leverantör av betalningstjänst. För att detta ska vara möjligt kommer vi behöva skicka vidare kontaktinformation och order detaljer till Klarna nu du ska göra ett köp. Detta är också nödvändigt för att Klarna ska kontrollera att du får lov att använda dig av deras betallösningar och anpassa dem efter dig. Den personliga data som skickas till Klarna behandlas i linje med deras egna Integritetspolicy som du kan läsa här.

§ O. iThemes Security

För att säkerställa din personliga datas säkerhet använder vi oss av ett säkerhetstillägg, vid namn iThemes Security, på vår WordPress . Detta tillägg har i uppgift att se till att inga botar eller automatiserade robotar försöker logga in eller belasta vår webbplats med spam. För att kunna säkerställa detta använder tillägget sig av google reCAPTCHA och du kan läsa mer om det under paragraf N.

Utöver detta kontrollerar även tillägget besökarens IP adress, användarID, användarnamn vid inloggning för att motverka skadlig aktivitet. Exempel på när detta görs är när en användare loggar in, loggar ut, försöker ändra webbplatsen innehåll, byter lösenord mm. Denna information lagras temporärt i 180 dagar.

Förutom det här har tillägget i uppgift skanna av webbplatsen för skadlig kod. Detta görs genom Sucuri’s SiteCheck. Vi skickar ingen information till Sucuri men Sucuri kan hitta information på hemsidan som du har publicerat. För mer information om Sucuri’s integritetspolicy kan du läsa mer här: https://sucuri.net/privacy/

IThemes är en del av ett nätverk för att motverka skadliga attacker på hemsidor. Din IP-adress kan därför komma att delas med en tjänsteleverantör hos iThemes. För mer information om iThemes integritetspolicy hänvisar vi till: https://ithemes.com/privacy-policy

§ P. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:

woocommerce_cart_hash
The WooCommerce Cart Hash cookie contains information about the shopping cart. In other words, it memorizes what you added to your cart. Also, it helps WooCommerce know when the cart data changes.

woocommerce_items_in_cart
The WooCommerce Item in cart cookie has the same value as the WooCommerce Cart Hash. Both of them keep the cart information and allows you to properly use the cart feature. Without them, you would not be able to add multiple products to your cart or make any changes.

wp_woocommerce_session_
This cookie contains a unique code for each customer. The WooCommerce session cookie knows where to find the cart data in the database for each customer. In other words, without it, shopping in WooCommerce wouldn’t be as effective and functional as it is now.

bp_ps_filters
bp_ps_debug
BuddyBoss Platform cookies containing an advance profile search on the members’ directory.

bp-message
bp-message-type
BuddyBoss Platform cookies containing a feedback (error/success) message to be displayed after the page reloads.

bp_new_group_id
Contains the ID of a BuddyBoss Platform group.

bp_completed_create_steps
Working in harmony with bp_new_group_id this records the completed steps for the creation of a new BuddyBoss Platform group.

buddyboss_user_sw_olduser_
User Switching’s logged_in_cookie

buddyboss_user_sw_secure_
User Switching’s secure_auth_cookie

buddyboss_user_sw_
User Switching’s auth_cookie

bp_messages_send_to
BuddyBoss Platform cookies for messages.

bp_messages_subject
BuddyBoss Platform cookies for messages.

bp_messages_content
BuddyBoss Platform cookies for messages.

recent_emojis
Used for showing your recently used emojis in various sections like activity, forums, messages, group messages, and so on.

bp-notifications
Used for preserving your recent order of notification like ASC/DESC and notification sorting.

bp-activity
Used for preserving your recent scopes you filtered by activity.

bp-document
Used for preserving your recent scopes you filtered by a document.

bp-media
Used for preserving your recent scopes you filtered by media.

bp-members
Used for preserving your recent scopes you filtered by members and list/grid view of members.

bp-groups
Used for preserving your recent scopes you filtered by groups and list/grid view of groups.

bp-group_members
Used for preserving your list/grid view of group members.

reset_member
Member cookie used to reset the previous layout stored in browser storage.

reset_group
Group cookie to reset the previous layout stored in browser storage.

course-view
Used to set the view of the list/grid in the course listing page in LearnDash.

 1. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
  1. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
  2. i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och
  3. i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

 1. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:
  1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
  3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.
 2. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Denna webbplats använder sig av kakor. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av kakor.  Lär dig mer