Säsongsanalys

För att kunna använda säsongsanalysverktyget krävs det att du har egen data för det du vill analysera.

  1. Ladda ner en CSV fil med data för det instrument du vill analysera, det är viktigt att filen har följande:
    1. Kolumn med datum som har kolumnrubriken: Date
    2. Kolumn med stängningskurser som har kolumnrubriken: Close
    3. Kolumn med öppningskurser som har kolumnrubriken: Open
  2. Därefter drar du in denna CSV fil i rutan till höger eller klickar i rutan och väljer filen.
  3. Därefter klickar du på Starta analys
  4. Vill du byta instrument att analysera klickar du på Ny analys

Släpp filen eller klicka här för att ladda upp

Över/under MA200
Över MA200
Under MA200
All data

Utveckling på en dags sikt

I denna del visas överskådlig statistik av din strategi och här är en snabb genomgång av nyckeltalen:

Snittavkastning – Genomsnittsresultatet av varje affär
Hitratio – Antal affärer som historiskt har slutat med vinst
Stdev – Standardavvikelsen för affärerna
Edge/Stdev – Snittavkastningen dividerat med standardavvikelsen, ett bra mått för att se hur stor snittavkastningen är i relation till dess spridning
Antal affärer – Antal affärer som strategin har genererat
AvgTIM – Hur lång en affär är i genomsnitt
AvgWin – Genomsnittet för vinstaffärerna
AvgLoss – Genomsnittet för förlustaffärerna
MaxWin – Den största vinsten strategin har genererat 
MaxLoss – Största förlusten som strategin har genererat
MaxDDown – Största drawdownen som inträffat

Snittavkastning:
Hitratio:
Stdev:
Edge/Stdev:
Antal affärer:
AvgWin:
AvgLoss:
MaxWin
MaxLoss:

Utveckling mellan datum/månader

Typ av beräkning
Datum
Månad
Datum och månad

Snittavkastning:
Hitratio:
Stdev:
Edge/Stdev:
Antal affärer:
AvgWin:
AvgLoss:
MaxWin
MaxLoss:

Utveckling vecka

I denna del kommer du se avkastningen i form av ett histogram

Du ser alltså hur mång affärer som har haft en avkastning som ligger inom ett visst interval. Skalan går från -10% till + 10%.

Dag Antal affärer Snittavkastning Hitratio Stdev AvgWin AvgLoss MaxWin MaxLoss

Utveckling månad

I denna del kommer du se avkastningen i form av ett histogram

Du ser alltså hur mång affärer som har haft en avkastning som ligger inom ett visst interval. Skalan går från -10% till + 10%.

Dag Antal affärer Snittavkastning Hitratio Stdev AvgWin AvgLoss MaxWin MaxLoss Totalt

Utveckling år

I denna del kommer du se avkastningen i form av ett histogram

Du ser alltså hur mång affärer som har haft en avkastning som ligger inom ett visst interval. Skalan går från -10% till + 10%.

Dag Antal affärer Snittavkastning Hitratio Stdev AvgWin AvgLoss MaxWin MaxLoss

Histogram årlig utveckling

Utveckling per månad

År Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Utveckling specifik månad

Utveckling dag/natt

I denna del visas överskådlig statistik av din strategi och här är en snabb genomgång av nyckeltalen:

Snittavkastning – Genomsnittsresultatet av varje affär
Hitratio – Antal affärer som historiskt har slutat med vinst
Stdev – Standardavvikelsen för affärerna
Edge/Stdev – Snittavkastningen dividerat med standardavvikelsen, ett bra mått för att se hur stor snittavkastningen är i relation till dess spridning
Antal affärer – Antal affärer som strategin har genererat
AvgTIM – Hur lång en affär är i genomsnitt
AvgWin – Genomsnittet för vinstaffärerna
AvgLoss – Genomsnittet för förlustaffärerna
MaxWin – Den största vinsten strategin har genererat 
MaxLoss – Största förlusten som strategin har genererat
MaxDDown – Största drawdownen som inträffat

Snittavkastning:
Hitratio:
Stdev:
Edge/Stdev:
Antal affärer:
AvgWin:
AvgLoss:
MaxWin
MaxLoss:

Utveckling vecka/helg

I denna del visas överskådlig statistik av din strategi och här är en snabb genomgång av nyckeltalen:

Snittavkastning – Genomsnittsresultatet av varje affär
Hitratio – Antal affärer som historiskt har slutat med vinst
Stdev – Standardavvikelsen för affärerna
Edge/Stdev – Snittavkastningen dividerat med standardavvikelsen, ett bra mått för att se hur stor snittavkastningen är i relation till dess spridning
Antal affärer – Antal affärer som strategin har genererat
AvgTIM – Hur lång en affär är i genomsnitt
AvgWin – Genomsnittet för vinstaffärerna
AvgLoss – Genomsnittet för förlustaffärerna
MaxWin – Den största vinsten strategin har genererat 
MaxLoss – Största förlusten som strategin har genererat
MaxDDown – Största drawdownen som inträffat

Snittavkastning:
Hitratio:
Stdev:
Edge/Stdev:
Antal affärer:
AvgWin:
AvgLoss:
MaxWin
MaxLoss: